Algemene voorwaarden

  • Het maximale aantal deelnemers voor een workshop is zes. BakJeBrood behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
  • Je inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.  Vanaf vier kalenderdagen na ontvangst van de betaalgegevens en de uiterlijke betaaldatum behoud ik mij het recht voor om een plaatsvervangende deelnemer toe te laten indien de betaling tegen die tijd nog niet op de bankrekening van BakJeBrood is bijgeschreven.
  • Je mag natuurlijk iemand in jouw plaats laten deelnemen, maar geef dit vooraf wel duidelijk door. Wil je dit niet, dan moet je de reservering annuleren.
  • Annuleren van je inschrijving kan uitsluitend per e-mail. Tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop kan dat zonder financiële consequenties. Bij annulering de dag vóór of op de dag zèlf van de workshop vervalt het recht op restitutie. De binnenkomst datum van de mail geldt als de datum van de annulering. Je annulering geldt pas wanneer deze per email door mij is bevestigd. (Indien je geen reactie van mij ontvangt dan heb ik de mail niet ontvangen).
  • Bij ziekte of persoonlijke omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat een workshop niet kan doorgaan. In dat geval wordt er in overleg naar een andere datum gezocht of wordt het volledige bedrag teruggestort.
  • BakJeBrood is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.